VÄLKOMNA TILL UPPSALA RASBIOLOGISKA INSTITUT

Rasbiologi = livskvalité? Det finns många som sätter likhetstecken mellan rasbiologi och livskvalité. Det beror på att vi rasbiologer strävar efter att göra livet så behändigt och enkelt som möjligt för er där hemma. Vi skapar ordning ur det kaos och myller som mänskligheten blivit. Vi banar vägen för en ny människosyn baserad på rastillhörighet och inte på individuella kvalifikationer.

Vilka är vi? Vi har hållit på sedan 1921 och är världens äldsta institut för rasforskning. Institutet bildades av Herman Lundberg som även var vår första generaldirektör. Vi är ca 30 killar och tjejer som jobbar och/eller forskar här, utöver Sanna i växeln och Lasse och Malin i lunchbespisningen.

Vad gör vi? Uppsala Rasbiologiska Institut bedriver rasbiologisk forskning. Rasbiologin är en forskning på framfart. Oberoende gissningar antyder att om 10 år kommer nästan hälften av all världens forskning att vara rasbiologiskt betingad.

Rasbiologisk forskning går ut på att forska i olika rasers gensammansättning och spridning. Vi laborerar mycket med typvärden och variationer utifrån dessa. Vi åker ut i världen och mäter och väger folk och studerar deras proportioner. Vi försöker bilda oss en uppfattning om hur människor skiljer sig från varandra och på vilka sätt vi är lika. Rasbiologin är en humanistisk vetenskap som har som slutmål att förädla och tillvarata god genstock.

Förutom att driva själva den rasbiologiska forskningen, ser vi även som vår uppgift att göra PR och få ut vårt budskap om rasbiologins fördelar till det svenska folket.

Hur nås vi? Till vänster i persongalleriet finns hela gänget bakom URI. Maila oss gärna eller ring upp om ni undrar något. Ylva och Marie på pressavdelningen hjälper gärna till om ni har några frågor.